Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):29-36. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.05.029

Influence of Azospirillum brasilense 10/1 on Associative Nitrogen Fixation and
Intravarietal Polymorphism of Spring Triticale

Patika V.P.1, Nadkernichna O.V.2, Shahovnina O.O.2

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

2Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Production, NAAS of Ukraine
97 Shevchenka Str., Chernihiv, 14027, Ukraine

It is shown, that the perspective Ukrainian sorts of spring triticale characterizes by considerable polymorphism by associative N2-fixing ability in root zone of plants. Application of active strain Azospirillum brasilense 10/1 promotes the decline of variability of this sign within the limits of sort, increase potential nitrogen activity is on the average in 3,2-4,7 times and also distributing normalizations in the selections of the inoculated plants.

Key words: associative N2-fixation, diasotrophs, Azospirillum brasilense 10/1, potential nitrogen activity, intravarietal polymorphism.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Biologicheskaya fiksatsiya azota. Vol.4: Assotsiativnaya azotfiksatsiya. S.Ya. Kots, V.V. Morgun, V.F. Patyka, V.F. Petrichenko, E.V. Nadkernichnaya, E.V. Kirichenko. Kyiv: Logos, 2014.
 2. Nadkernychna O.V. Zdatnist diazotrofiv do formuvannya asotsiatyvnykh system z roslynamy ozymoho zhyta. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2003; 3:17-20.
 3. Nadkernychna O.V. Henetychnyi polimorfizm ozymoho zhyta za zdatnistyu do asotsiatyvnoi azotfiksatsii. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2003; 4:62-65.
 4. Patyka V.P., Kots S.Ya., Volkohon V.V., Sherstoboeva O.V., Melnychuk T.M., Kalinichenko A.V., HrynykI.V. Biolohichnyi azot. Kyiv: Svit, 2003.
 5. Rodynyuk I.S., Stepanenko I.L., Koval S.F. Assotsiativnaya azotfiksatsiya v rizotsenoze immunnykh i korotkostebelnykh liniy yarovoy myagkoy pshenitsy. S.-kh. biologiya. 1991; 5:88-93.
 6. Rodynyuk I.S. Geneticheskie i ekologicheskie faktory assotsiativnoy azotfiksatsii. Biologicheskaya fiksatsiya azota. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1991. P. 142-163.
 7. Tantsova O.I., Cheremisov B.M. Otsenka kollektsiy yachmenya i tritikale po aktivnosti azotfiksatsii. Dokl. VASKhNIL. 1992; 1:9-12.
 8. Shumnyi V.K., Sidorova K.K., Klevenskaya I.Ya. Polimorfizm po assotsiativnoy azotfiksatsii u yachmenya. Biologicheskaya fiksatsiya azota. Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1991. P. 163-183.
 9. Pat. 63718 Ukraina, MPK S 01 V 21/00. Zastosuvannya metodu vyznachennya potentsiy­ noi nitrohenaznoi aktyvnosti na korenyakh roslyn riznykh henotypiv sortiv zernovykh kultur, vyroshchenykh za umov laboratornykh ta vehetatsiynykh doslidiv, yak sposobu otsinky azotfiksuyuchoho potentsialu sortiv zernovykh kultur. Nadkernychna O.V., Ryabchun V.K, Shakhovnina O.O., Bohuslavskyi R.L., Minenok S.M., Leonov O.Yu. Opubl. 25.10.2011, Byul. 20.
 10. Pat. 104212 Ukraina, MPK S 12 N 1/20, C12R1/01; C05F11/08. Shtam bakteriy Azospirillum brasilense dlya inokulyatsii nasinnya trytykale yaroho. Nadkernych­na O.V., Shakhovnina O.O., Ushakova M.A. zayavnyk ta patentovlasnyk In-t s-h mi­krobiolohii ta ahropromyslovoho vyrobnytstva NAAN. a 2012 03817; zayavl. 29.03.12; opubl. 10.01.14, Byul. 1.
 11. Pasichnik L.A., Patyka V.F., Khodos S.F., Vinnichuk T.S. Basal bacteriosis of wheat and influence of agrotechnical methods on its spread. Mikrobiol. Z. 2012; 74(4):37-44.
 12. Krutylo D.V., Nadkernychna O.V., Kovalevs'ka T.M., Patyka V.P. Biological diversity of soybean nodule bacteria in soils of Ukraine. Mikrobiol. Z. 2008; 70(6):27-34.
 13. Patyka T.I., Patyka N.V., Patyka V.F. Phylogenetic interrelations between serological variants of Bacillus thuringiensis. Biopolym. Cell, 2009; 25(3):240-244. https://doi.org/10.7124/bc.0007E2
 14. Rennie R.J. Potential use of induced mutation to improve symbioses of crop plants with N2-fixing bacteria. Induced mutation - a tool in plant breeding. Vienna: IAEA, 1981. P. 293-321.
 15. Rennie R.J. N2-fixation in cereals. Can. Agriculture. 1983; 29(3-4):4-9.