Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):20-25. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.01.020

Immunomodulating Properties of Synbiotic Compositions of Probiotic
Bacillus subtilis Strains and Lactitol or Lactulose

Avdeeva L.V., Lazarenko L.M., Кharhota M.A., Mokrozub V.V., Babenko L.P., Melnichenko Yu.A., Spivak M.Ya.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The influence of synbiotic compositions of probiotic strains of bacilli and lactitol or lactulose on nonspecifi c immunity of macroorganism has been investigated. It is established that the synbiotic compositions of probiotic Bacillus subtilis UKM В-5139 and B. subtilis UKM В-5140 strains, lactitol or lactulosa on the model of experimental dysbacteriosis in mice had immunomodulating action. A synergistic effect of probiotic bacilli strains and lactitol or lactulose has been noted.

Key words: synbiotics, immunity, Bacillus subtilis, lactitol, lactulosa.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Avdyeyeva L.V., Osadcha A.I., Kharkhota M.A. Patent Ukrainy na korysnu model 70017 MPK A61K 39/02, A 61K 35/74, S12N 1/20. Synbiotychna kompozytsiya; zayavnyk ta patentovlasnyk Instytut mikrobiolohii i virusolohii im. D.K. Zabolotnoho NAN Ukrainy. U201112988; zayavl. 04.11.2011; opubl. 25.05.2012.
 2. Kudryavtsev V.A., Safronova L.A., Osadchaya A.I., Kalinovskiy G.N. Endosporin – novyi effektivnyi preparat dlya lecheniya i profilaktiki poslerodovykh endometritov i zaderzhaniya posleda u korov. Veterinarnaya meditsina. 2004; 84:396–403.
 3. Sovremennye metody diagnostiki virusnykh respiratornykh infektsiy i ikh terapii s ispolzovaniem preparatov interferona (Metodicheskie rekomendatsii). Pod. red. Modzolevskogo A.F., Dyachenko N.S., Spivaka N.Ya. Kiev, 1994.
 4. Sorokulova I.B. Vliyanie probiotikov iz batsill na funktsionalnuyu aktivnost makrofagov. Antibiotiki i khimioterapiya. 1998; 43(2):20–23.
 5. Ciprandi G., Scordamaglia A., Venuti D., Caria M., Canonica G.W. In vitro effects of Bacillus subtilis on the immune response. Chemioterapia. 1986; 6:404–407.
 6. Li S.P., Zhao X.J., Wang J.Y. Synergy of Astragalus polysaccharides and probiotics (Lactobacillus and Bacillus cereus) on immunity and intestinal microbiota in chicks. Poultry Science. 2009; 88:519–525. https://doi.org/10.3382/ps.2008-003657
 7. Muscettola M., Grasso G., Blach-Olszewska Z., Migliaccio P., Borghesi-Nicoletti C., Giarrantana M., Gallo, V.C. Effects of Bacillus subtilis spores on interferon production. Pharmacol. Res. 1992; 26(2):176–177. https://doi.org/10.1016/1043-6618(92)90652-R
 8. Prokešova L., Novakova M., Julak J., Mara M. Effect of Bacillus firmus and other sporulating aerobic microorganisms on in vitro stimulation of human lymphocytes: a comparativestudy. Folia microbiol. 1994; 39:501–504. https://doi.org/10.1007/BF02814071
 9. Qin Z., Beiping T., Kangsen M., Wenbing Z., Hongming M., Qinghui A., Xiaojie W., Zhiguo L. Dietary administration of Bacillus (B. licheniformis and B. subtilis) and isomaltooligosaccharide influences the intestinal microflora, immunological parameters and resistance against Vibrio alginolyticus in shrimp, Penaeus japonicus (Decapoda: Penaeidae). Aquaculture Research. 2011; 42(7):943–952. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2010.02677.x
 10. Schrezenmeir J. Probiotics, prebiotics, and synbiotics–approaching a definition. American Journal of Clinical Nutrition. 2001; 73:361–364. https://doi.org/10.1093/ajcn/73.2.361s
 11. Tzianabos A.O. Polysaccharide immunomodulators as therapeutic agents: Structural aspects and biologic function. Clinical Microbiology Reviews. 2000; 13:523–533. https://doi.org/10.1128/CMR.13.4.523-533.2000