Редакційна колегія

Головний редактор
Валентин Степанович Підгорський, проф., д.б.н, академік НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Заступник головного редактора
Федір Іванович Товкач, д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Відповідальний секретар
Фаїна Володимирівна Мучник, к.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Редакційна колегія

Л.В. Авдєєва, проф., д.м.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
А.Л. Бойко, проф., д.б.н., академік НААНУ, Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ, Україна
Н.В. Бойко, проф., д.б.н., Ужгородський Національний Університет, Ужгород, Україна
Л.Д. Варбанець, проф., д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Г. Венгжин, проф., dr hab., чл.-кор. ПАН, University of Gdansk, Гданськ, Польща
В.В. Волкогон, проф., д.с.-г.н., чл.-кор. НААНУ, Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН Украины, Чернігів, Україна
А. Гаміан, проф., dr hab., Institute of Immunology and Experimental Therapy, Вроцлав, Польща
С.О. Гнатуш, к.б.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
О.М. Громозова, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
С.Д. Загородня, к.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
І.І. Ібатуллін, проф., д.с.-г.н., академік НААНУ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
В.О. Іваниця, проф., д.б.н., Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна
Г.О. Іутинська, проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
С.І. Климнюк, проф., д.м.н., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
Ю.О. Кнірель, проф., д.х.н., Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, РФ
Н.К. Коваленко, проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Дж. Крег, проф., Ph.D., Keck Graduate Institute of Applied Life Sciences, Клермонт, США
Г. Кунзе, Prof.Dr., Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Гатерслебен, Німеччина
І.К. Курдиш, проф., д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
І.М. Курченко, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Б.П. Мацелюх, проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Л.А. Пасічник, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
В.П. Патика, проф., д.б.н., академік НААНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
В. Песот, проф., Ph.D., Swedish University of Agricultural Sciences, Упсала, Швеція
Т.П. Пирог, проф., д.б.н., Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
О.М. Рева, проф., Ph.D., University of Pretoria, Преторія, ПАР
А.В. Руденко, проф., д.б.н., Інститут урології НАМН України, Київ, Україна
А.А. Сибірний, проф., д.б.н, академік НАНУ, Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна
І.Б. Сорокулова, проф., D.Sc., Auburn University, Оберн, США
М.Я. Співак, проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
А. Спірс, проф., Ph.D., Abertay University, Данди, Великобританія
І.А. Тихонович, проф., д.б.н., академік РАСХН і НААНУ, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, Санкт-Петербург, РФ
В.П. Широбоков, проф., д.м.н., академік НАНУ і НАМНУ, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
І.С. Щербатенко, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Видавці

Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України