Редакційна колегія

Головний редактор
Валентин Степанович Підгорський (проф., д.б.н, академік НАНУ, Київ, Україна)

Заступник головного редактора
Федір Іванович Товкач (д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Київ, Україна)

Відповідальний секретар
Фаїна Володимирівна Мучник (к.б.н., Київ, Україна)

Редакційна колегія

Л.В. Авдєєва (проф., д.м.н., Київ, Україна)
А.Л. Бойко (проф., д.б.н., академік НААНУ, Київ, Україна)
Н.В. Бойко (проф., д.б.н., Ужгород, Україна)
Л.Д. Варбанець (проф., д.б.н., Київ, Україна)
Г. Венгжин (проф., dr hab., чл.-кор. ПАН, Гданськ, Польща)
А.І. Вінніков (проф., д.б.н., Дніпро, Україна)
В.В. Волкогон (проф., д.с.-г.н., чл.-кор. НААНУ, Чернігів, Україна)
А. Гаміан (проф., dr hab., Вроцлав, Польща)
С.О. Гнатуш (к.б.н., Львів, Україна)
О.М. Громозова (д.б.н., Київ, Україна)
С.Д. Загородня (к.б.н., Київ, Україна)
І.І. Ібатуллін (проф., д.с.-г.н., академік НААНУ, Київ, Україна)
В.О. Іваниця (проф., д.б.н., Одеса, Україна)
Г.О. Іутинська (проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Київ, Україна )
С.І. Климнюк (проф., д.м.н., Тернопіль, Україна)
Ю.О. Кнірель (проф., д.х.н., Москва, РФ)
Н.К. Коваленко (проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Київ, Україна)
Дж. Крег (проф., Ph.D., Клермонт, США)
Г. Кунзе (Prof.Dr., Гатерслебен, Німеччина)
І.К. Курдиш (проф., д.б.н., Київ, Україна)
І.М. Курченко (д.б.н., Київ, Україна)
Б.П. Мацелюх (проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Київ, Україна)
Л.А. Пасічник (д.б.н., Київ, Україна)
В.П. Патика (проф., д.б.н., академік НААНУ, Київ, Україна)
В. Песот (проф., Ph.D., Упсала, Швеція)
Т.П. Пирог (проф., д.б.н., Київ, Україна)
О.М. Рева (проф., Ph.D., Преторія, ПАР)
А.В. Руденко (проф., д.б.н., Київ, Україна)
А.А. Сибірний (проф., д.б.н, академік НАНУ, Львів, Україна)
І.Б. Сорокулова (проф., D.Sc., Оберн, США)
М.Я. Співак (проф., д.б.н., чл.-кор. НАНУ, Київ, Україна)
А. Спірс (проф., Ph.D., Данди, Великобританія)
І.А. Тихонович (проф., д.б.н., академік РАСХН і НААНУ, Санкт-Петербург, РФ)
В.П. Широбоков (проф., д.м.н., академік НАНУ і НАМНУ, Київ, Україна)
І.С. Щербатенко (д.б.н., Київ, Україна)

Видавці

Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України