Мікробіологічний журнал

cover 5 2019

ISSN 2616-9258 (Online)
ISSN 1028-0987 (Print)
DOI: https://doi.org/10.15407/microbiolj

Науковий журнал заснований у 1934 році. Виходить один раз на два місяці.

Засновники:
Національна академія наук України,
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21115-10915 ПР від 31.12.2014 р.
Офіційна скорочена назва журналу – Mikrobiol. Z.

Мікробіологічний журнал публікує оригінальні експериментальні статті і аналітичні огляди з мікробіології, вірусології, біотехнології, імунології, молекулярної біології та цитології. У виданні публікуються закінчені експериментальні роботи, оглядові статті, короткі та дискусійні повідомлення, рецензії на видання, статті з історії науки та біографічні портрети видатних вчених, а також наукова хроніка в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.

Видання складається з розділів: Експериментальні праці, Методи, Огляди літератури, Історія науки, Рецензії, Ювілеї і Дати, Хроніка. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Мікробіологічний журнал входить до переліку наукових видань МОН України, електронна версія журналу розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.